Welkom

DIZO is het samenwerkingsverband van diëtisten, werkzaam in de 1e lijn in de regio Zutphen en Oost Achterhoek. De aangesloten leden zijn of vrijgevestigd of werkzaam in een verpleeghuis of in dienst van een thuiszorg- of andere organisatie. Deze diëtisten werken onder andere binnen de ketenzorg.

Door zich gezamenlijk te profileren via de website van DIZO zijn  de collega’s goed vindbaar voor cliënten, verwijzers, zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden.

De aangesloten leden werken verspreid over een groot deel van Gelderland. Zij zijn allen lid van een beroepsvereniging zoals de NVD of DCN en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.