Ketenzorg

Bij dieetadvisering voor Diabetes type 2, COPD (longaandoening) en CVRM (verhoogd risico op hart- en vaatziekten) komt u mogelijk in aanmerking voor de ketenzorg. Bij ketenzorg zijn er contractuele afspraken gemaakt tussen uw diëtist en huisarts, ten behoeve van het leveren van kwalitatief goede zorg. Het is bij ketenzorg wettelijk geregeld dat het eigen risico niet wordt aangesproken.