Vergoedingen verzekeraars

In 2015 wordt de diëtist 3 uur vanuit de basisverzekering vergoed. Let op uw eigen risico. Voor kinderen onder 18 jaar is dit niet eigen risico afhankelijk.

Het kan zijn dat u aanvullend verzekerd bent voor diëtetiek. Dit kunt u zelf bij uw zorgverzekeraar nagaan of kijk op www.zorgwijzer.nl

Cliënten met diabetes, COPD en in sommige gevallen ook CVRM kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de ketenzorg, waarbij geen aanspraak wordt gedaan op het eigen risico.